Tin tức chung

Thông báo về việc cấp tài khoản đăng nhập elearning và tài khoản email cho sinh viên

 
Picture of Quản trị hệ thống
Thông báo về việc cấp tài khoản đăng nhập elearning và tài khoản email cho sinh viên
by Quản trị hệ thống - Tuesday, 18 September 2018, 3:16 PM
 

Trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên khối Năm 1 chính quy, các bạn đã có tài khoản đăng nhập elearning và tài khoản email trường cấp. Các bạn vui lòng đăng nhập username là mã số sinh viên,mật khẩu liên hệ nhận từ lớp trưởng.

Trường hợp lớp trưởng chưa biết danh sách mã sinh viên và mật khẩu của lớp, lớp trưởng vui lòng liên hệ gặp Cô Dung ĐT: 0973250166 tại Thư viện và Trung Tâm CNTT để nhận thông tin tài khoản đăng nhập về cho lớp.

Mỗi sinh viên đều được cấp 1 tài khoản email, các bạn vui lòng vào xem hướng dẫn và nhớ không thay đổi địa chỉ email này trong trang Elearning, các thông báo trong học tập sẽ được thuông báo qua địa chỉ email trường cấp.